Mūsu organizacijas galvenie mērķi ir vairot izpratni par sociāliem, dzīvnieku tiesību un vides jautājumiem, kā arī izglītot cilvēkus minētajās jomās.
Mūsu pamatprincipi ir: rūpes par cilvēkiem, dzīvniekiem, dabu; sociālas aktivitātes; inovācijas un izglītošana.
Organizācijas “Bioetika” nosaukums ir cēlies no vārda “bioētika”.
Sākotnējā aktīvistu un brīvprātīgo grupa izveidojās jau 2007. gadā, taču kopš tā laika grupa ir ievērojami mainījusies.

Izglītības Projekts

Šis ir mūsu galvenais ilgtermiņa projekts.

Projekts aizsākās kā informatīvu materiālu, piemēram brošūru, veidošana, filmu demonstrēšana skolās un universitātēs, kā arī informatīvo nedēļu organizēšana skolās. Projekts ir mērķēts uz Bioētikas izglītības programmas bērniem no pirmās līdz divpadsmitajai klasei izveidi. TTas tika daļēji sasniegts 2010. gadā, kad vienu semestri bioētikas programma tika pasniegta vietējajā skolā 5. līdz 8. klašu bērniem kā fakultatīvās nodarbības vienu semestri. Programmas galīgā versija tiek veidota pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem un studentiem. Galvenais Bioētikas programmas mērķis ir attīstīt izpratni par sociālajām problēmām, ētikas principiem, savstarpēju palīdzību, sociālo dzīvi un vidi.

Brīvprātīgo/aktīvistu Sociālie Projekti

Ar brīvprātīgo/aktīvistu grupas palīdzību ir tikuši organizēti daudzi labdarības pasākumi:
palīdzība dzīvnieku patversmēm un bērnu namiem, ieskaitot sabiedrisku pasākumu rīkošanu minētajās iestādēs; drēbju u.c. mantu vākšana patversmēm; vecāku cilvēku apciemošana; mežu un zaļo zonu attīrīšana no atkritumiem;

koncerti; izstādes un citi labdarības pasākumi.
Viens no lielākajiem labdarības pasākumiem, ko organizējam, ir Brīvais Tirgus, kurā piedalās vairāk nekā 300 cilvēku un kurš notiek vairākas reizes gadā.
Brīvā Tirgus mērķis ir drēbju un citu to saimniekiem nevajadzīgu mantu apmaiņa, pēc pasākuma pāri palikušās mantas tiek atdotas patversmēm, bērnu namiem, tāliem ciematiem, dzīvnieku patversmēm, bezpajumtniekiem un pansionātiem.
Mēs arī veidojam Sociālās filmas par ekoloģiju, bērnu tiesībām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, patversmēm.

Mākslas un Mediju Projekti

Galvenais šī projekta mērķis ir parādīt bioētikas problēmas caur mākslu.
Projekta ietvaros tika organizētas izstādes skolās, sabiedriskās vietās un mākslas centros. Tika izstādītas Aleksandras 2004. gadā veidotās kolāžas par ekoloģiju un dzīvnieku tiesībām.
Sociālās filmas par ekoloģiju, bērnu tiesībām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, patversmēm tika veidotas un demonstrētas.
Projektu “Re-ART” atbalstīja Eiropas Savienība 2012. gadā, tas apvienoja 28 jauniešus no 4 valstīm – Spānijas, Bulgārijas, Lietuvas un Latvijas.
Projekts notika Rigā. Projekta mērķis ir vairot izpratni par ekoloģijas problēmām.
Projekta ietvaros tika organizēti labdarības koncerti un pasākumi, kā arī veidotas diskusijas.

Mūsu jaunie projekti vēl atrodas izstrādes stadijā. Šiem projektiem ir nepieciešams visdažādākais atbalsts, ja vēlaties atbalstīt mūsu darbību, lūdzu sazinieties ar mums.