Aleksandrai no Bietika bija iespēja piedalīties un filmēt Pasaules jauniešu alianses Eiropā organizēto 4.Jauno līderu konferenci. Šis pasākums notika no 27. līdz 30. novembrim Briselē, un konferencē piedalījās aptuveni 70 jaunieši no visas Eiropas, lai apspriestos ar politikas veidotājiem un ekspertiem par jautājumiem, kas saistīti ar konferences tematu – Iedzīvotāji un vide: Ilgtspējīgas pasaules veidošana.

Eiropas Parlamenta plenārsēžu zālē piedalījās Eiropas Parlamenta deputāti Alojs Peterle, Arne Gericke, Karls Falkenbergs (bijušais Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vecākais padomnieks ilgtspējīgai attīstībai), Catherine De Wolf (novators līdz 35 gadiem) un Hrvoje Vargic.