Fotogrāfijas no brauciena uz bērnu namu – patversmi “Dzeguzīte”. Šoreiz mēs aizbraucās pie bērniem ne vien ar mantām, bet arī ar labi sagatavotu programmu! Mēs stāstījām par iespējām piedalīties Eiropas projektos, par pašu programmu “Bioētika”, par darba un mācību iespējām ES un citās valstīs. Īpašs paldies Veronikai Mednei par dalīšanos pieredzē par brīvprātīgo darbu Āfrikā un Aleksandrai Saveljevai par pasākuma organizēšanu! Izsakām pateicību Aleksandram un Artūram par sagādāto transportu un patērēto laiku. Un paldies visiem, kuri piedalījās pasākumā “Brīvais Tirgus”!