Projekts “Get New Habits”

No 21. līdz 30. aprīlim Daugavpilī norisinājās interesants Erasmus+ jauniešu apmaiņas projekts „Get new habits!”. Jaunieši (no Latvijas, Francijas, Serbijas un Gruzijas) vecumā no 17 līdz 25 gadiem (7 dalībnieki no katras valsts) piedalījās projektā, kura galvenā tēma bija saistīta ar ekoloģiju. Projekta laikā dalībnieki aktīvi apsprieda tādas tēmas kā atkritumu šķirošana un to izmantošana (upcycling). Tāpat tika runāts par pozitīvies ieradumiem, lai aizsargātu apkārtējo vidi. Dalībnieki viesojās Daugavpils Domē, kur tika novadīta ekskursija un saorganizēta tikšanās ar domes pārstāvi. Ekskursija Daugavpils Cietoksnī izdevās pateicoties Mārim Grunskim, kurš iepazīstināja ar cietokšņa vēsturi un sīkāk pastāstīja par sikspārņiem, kuri mitinās cietoksnī. Lielisks brīdis dalībniekiem bija iedzīvotāju atnestā sikspārņa palaišana, ko organizēja lietpratējs Māris.

Vienā no saulainajām dienām jaunieši pildīja uzdevumu- meklēja atkritumu šķirošanas konteinerus pilsētā un atzīmēja uz kartes vietas, kur būtu nepieciešams tos uzstādīt, kā arī vienojās par citiem vērtīgiem ieteikumiem, kuri uzlabotu pilsētas sakoptību. Tā bija iespēja tuvāk iepazīt pilsētu un aplūkot to no ekoloģijas viedokļa.

Vēlāk dalībniekiem bija iespēja kreatīvi darboties un veidot putnu barotavas, kā arī izrotāt putnu būrīšus, lai uzstādītu tos Esplanādes parkā un teritorijā pie Latgales Zoodārza. Lai ar ekoloģijas tēmu iepazīstinātu kā pieaugušos, tā arī bērnus, dalībnieki veidoja informatīvu materiālu, kur apkopoja ieteikumus, kas palīdzētu risināt ekoloģiskās problēmas.

28.aprīlī Erasmus+ projekta „Get new habits” dalībnieki piedalījās Vislatvijas akcijā „Lielā talka”, jaunieši no dažādām valstīm kopīgi sakopa teritoriju Daugavpilī (Gajok rajonā). Pojekta noslēgumā tika organizēts fleshmobs par tēmu „Recycling. Get new habits!” sadarbībā ar maratonu Bigbank Skrien Latvija. Kopīgi tika piesaistīta apkārtējo uzmanība dabas sakopšanas jautājumā ar plakātu un sacerētās dziesmas dziedāšanu (tēma- atkritumu šķirošana un pārstrāde) un kopīgas dejas nodejošanu.

Projekta laikā dalībnieki uzzināja daudz jaunas informācijas par apkārtējās vides aizsardzību, ieguva jaunus draugus un iepazina citas kultūras (pateicoties starpkultūru vakariem, kur tās tika prezentētas ar dziesmām, dejām, nacionālajiem ēdieniem, mūziku un svarīgu, interesantu informāciju, kā arī ieskatu valodā, lai rastos pilnvērtīgs priekšstats par konkrēto dalībvalsti). Tāpat arī dalībnieki vairāk uzzināja par neformālo izglītību, un katrs dalībnieks ieguva Eiropas sertifikātu Youthpass, kur tika aprakstītas visas projekta laikā iegūtās kompetences.

Projekta valoda: angļu. Dalība projektā: bezmaksas, ar nodrošinātiem nepieciešjiem materiāliem, ēdināšanu un izmitināšanu.
Projekta organizatori: organizācija „Bison” sadarbībā ar biedrību „Erfolg” un organizāciju „Bioetika”. Projekts tapa pateicoties Eiropas Savienības projekta Erasmus+ finansējumam.